Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission [...] on the Intelligent Car Initiative "Raising Awareness of ICT for Smarter, Safer and Cleaner Vehicles", COM(2006) 59 final] - Polish version
FP6

[Communication from the Commission [...] on the Intelligent Car Initiative "Raising Awareness of ICT for Smarter, Safer and Cleaner Vehicles", COM(2006) 59 final] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP6-IST

Pobierz application/pdf (167563)

Numer rekordu: 7365 / Ostatnia aktualizacja: 2006-04-27
Kategoria: comDocument