Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet [...] "Om initiativet "Den intelligenta bilen" "Att öka medvetenheten om IKT:s betydelse för smartare, säkrare och renare fordon, KOM(2006) 59 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet [...] "Om initiativet "Den intelligenta bilen" "Att öka medvetenheten om IKT:s betydelse för smartare, säkrare och renare fordon, KOM(2006) 59 slutlig

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (167563)

Record Number: 7365 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument