Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og [...]: Fælles rapport om social sikring og social integration 2006, KOM(2006) 62 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og [...]: Fælles rapport om social sikring og social integration 2006, KOM(2006) 62 endelig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (55802)

Record Number: 7366 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top