Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning [...]: 2006. aasta ühisaruanne sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta, KOM(2006) 62 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning [...]: 2006. aasta ühisaruanne sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta, KOM(2006) 62 lõplik

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (55802)

Record Number: 7366 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top