Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en [...]: Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 2006, COM(2006) 62 definitief
FP6

Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en [...]: Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 2006, COM(2006) 62 definitief

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (55802)

Record Number: 7366 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument