Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén [...]: Gemensam rapport om social trygghet och social integration 2006, KOM(2006) 62 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén [...]: Gemensam rapport om social trygghet och social integration 2006, KOM(2006) 62 slutlig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (55802)

Record Number: 7366 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top