Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet og europa-parlamentet, Et koncept for Det Europæiske Fællesskabs støtte til sikkerhedsektorreform (SSR), {SEC(2006) 658} KOM(2006) 253 endelig

Download application/pdf (194607)

Record Number: 7429 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top