Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad en het [...], Een conceptueel kader voor steun van de Europese Gemeenschap aan de hervorming van de veiligheidssector {SEC(2006) 658} COM(2006) 253 definitief

Download application/pdf (194607)

Record Number: 7429 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument