Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee [...]: i2010 - First Annual [...] COM(2006) 215 final] - Polish version

Pobierz application/pdf (158334)

Numer rekordu: 7430 / Ostatnia aktualizacja: 2006-06-21
Kategoria: comDocument