Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. Aastaks ja pärast seda, Säästvad ökosüsteemi teenused inimeste hüvanguks, KOM(2006) 216 lõplik
FP6

Komisjoni teatis bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. Aastaks ja pärast seda, Säästvad ökosüsteemi teenused inimeste hüvanguks, KOM(2006) 216 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top