Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 [...], Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi, KOM(2006) 216 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 [...], Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi, KOM(2006) 216 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (208376)

Record Number: 7431 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument