Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie het biodiversiteitsverlies tegen 2010 - en daarna - tot staan brengen, De ecosysteemdiensten in stand houden in het belang van de mens, COM(2006) 216 definitief
FP6

Mededeling van de commissie het biodiversiteitsverlies tegen 2010 - en daarna - tot staan brengen, De ecosysteemdiensten in stand houden in het belang van de mens, COM(2006) 216 definitief

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (208376)

Record Number: 7431 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top