Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 - och därefter, Att upprätthålla ekosystemtjänster för mänskligt välbefinnande, KOM(2006) 216 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 - och därefter, Att upprätthålla ekosystemtjänster för mänskligt välbefinnande, KOM(2006) 216 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (208376)

Record Number: 7431 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top