Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ontwerp Interinstitutionele Overeenkomst betreffende de interinstitutionele samenwerking in het kader van de internationale verdragen waarbij de Europese Gemeenschap [...] COM(2006) 179 definitief
FP6

Ontwerp Interinstitutionele Overeenkomst betreffende de interinstitutionele samenwerking in het kader van de internationale verdragen waarbij de Europese Gemeenschap [...] COM(2006) 179 definitief

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (135323)

Record Number: 7432 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument