Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Roheline Raamat: Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks {SEK(2006) 317}, KOM(2006) 105 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (204328)

Record Number: 7435 / Last updated on: 2006-06-21
Category: comDocument