Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Slututvärdering av eTEN-programmet, 2006/S 132-140838, Rättelse, ("Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning" nr S 128 av den 8.7.2006, öppet förfarande, 136081-2006)
FP6

Slututvärdering av eTEN-programmet, 2006/S 132-140838, Rättelse, ("Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning" nr S 128 av den 8.7.2006, öppet förfarande, 136081-2006)

Funded under: FP6-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top