Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A bizottság közleménye a tanácsnak és az európai parlamentnek, A szabadsággal, a biztonsággal és a jog érvényesülésével kapcsolatos uniós politikák értékelése, COM(2006) 332 végleges

Download application/pdf (482187)

Record Number: 8099 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument