Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Evaluation of EU Policies on Freedom, Security and Justice, COM(2006) 332 final] - Polish version

Pobierz application/pdf (482187)

Numer rekordu: 8099 / Ostatnia aktualizacja: 2006-09-08
Kategoria: comDocument