Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet [...], Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Finansiering af SMV'ers vækst - Merværdiskabelse på EU-plan, KOM(2006) 349 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet [...], Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Finansiering af SMV'ers vækst - Merværdiskabelse på EU-plan, KOM(2006) 349 endelig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (184711)

Record Number: 8100 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top