Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan [...], Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Pk-yritysten kasvun rahoittaminen - enemmän eurooppalaista lisäarvoa, KOM(2006) 349 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan [...], Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Pk-yritysten kasvun rahoittaminen - enemmän eurooppalaista lisäarvoa, KOM(2006) 349 lopullinen

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (184711)

Record Number: 8100 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top