Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till [...], Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Finansiering av tillväxten i små och medelstora företag - Att skapa europeiskt mervärde, KOM(2006) 349 final
FP6

Meddelande från kommissionen till [...], Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Finansiering av tillväxten i små och medelstora företag - Att skapa europeiskt mervärde, KOM(2006) 349 final

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (184711)

Record Number: 8100 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top