Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu Otsus millega asutatakse Euroopa ITERi ja termotuumaenergia arendamise ühisettevõte ja antakse sellele eelised (komisjoni esitatud) KOM(2006) 458 lõplik
FP6

Ettepanek: Nõukogu Otsus millega asutatakse Euroopa ITERi ja termotuumaenergia arendamise ühisettevõte ja antakse sellele eelised (komisjoni esitatud) KOM(2006) 458 lõplik

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (365701)

Record Number: 8101 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top