Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een beschikking van de raad tot oprichting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning [...] COM(2006) 458definitief
FP6

Voorstel voor een beschikking van de raad tot oprichting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning [...] COM(2006) 458definitief

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (365701)

Record Number: 8101 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top