Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till rådets beslut om bildande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, KOM(2006) 458 slutlig
FP6

Förslag till rådets beslut om bildande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, KOM(2006) 458 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top