Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till rådets beslut om bildande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, KOM(2006) 458 slutlig
FP6

Förslag till rådets beslut om bildande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, KOM(2006) 458 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (365701)

Record Number: 8101 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument