Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Neuvoston Asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 liitteessä vahvistetun Galileo-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, KOM(2006) 351 lopullinen
FP6

Ehdotus Neuvoston Asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 liitteessä vahvistetun Galileo-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, KOM(2006) 351 lopullinen

Funded under: FP6-AEROSPACE

Download application/pdf (35774)

Record Number: 8102 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument