Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Gallen in de bijlage van Verordening (EG) nr. 876/2002 [...], COM(2006) 351 definitief
FP6

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Gallen in de bijlage van Verordening (EG) nr. 876/2002 [...], COM(2006) 351 definitief

Funded under: FP6-AEROSPACE

Download application/pdf (35774)

Record Number: 8102 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument