Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra [...], Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores continent Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken, KOM(2006) 314 endelig
FP6

Meddelelse fra [...], Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores continent Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken, KOM(2006) 314 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (292099)

Record Number: 8103 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument