Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule ja [...], Liikumisvõimeline Euroopa - jätkusuutlik liikuvus meie mandril Euroopa Komisjoni 2001. aasta transpordipoliitika valge raamatu vahekokkuvõte, KOM(2006) 314 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule ja [...], Liikumisvõimeline Euroopa - jätkusuutlik liikuvus meie mandril Euroopa Komisjoni 2001. aasta transpordipoliitika valge raamatu vahekokkuvõte, KOM(2006) 314 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (292099)

Record Number: 8103 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument