Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle ja euroopan parlamentille, Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi, KOM(2006) 314 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle ja euroopan parlamentille, Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi, KOM(2006) 314 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (292099)

Record Number: 8103 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument