Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till [...], Hållbara transporter för ett rörligt Europa, Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken, KOM(2006) 314 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till [...], Hållbara transporter för ett rörligt Europa, Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken, KOM(2006) 314 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (292099)

Record Number: 8103 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument