Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet, det europæiske [...], En strategi for et sikkert informationssamfund - "Dialog, partnerskab og myndiggørelse", KOM(2006) 251 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top