Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille [...], Turvallisen tietoyhteiskunnan strategia - "Lisää vuoropuhelua, yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia", KOM(2006) 251 lopullinen

Download application/pdf (149323)

Record Number: 8104 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument