Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het [...], Een strategie voor een veilige informatiemaatschappij - "Dialoog, partnerschap en empowerment", COM(2006) 251 definitief

Download application/pdf (149323)

Record Number: 8104 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument