Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til det europæiske råd, Det europæiske teknologiske institut: nogle skridt nærmere oprettelsen, KOM(2006) 276 endelig

Download application/pdf (151857)

Record Number: 8105 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument