Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de europese raad, Verdere maatregelen voor de oprichting van een Europees Technologie-Instituut (EIT), COM(2006) 276 definitief

Download application/pdf (151857)

Record Number: 8105 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument