Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, [...], Handlingsplan for e-forvaltning under i2010-initiativet: Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle, KOM(2006) 173 endelig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top