Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, [...], i2010-aloitteeseen kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma: vauhtia sähköiselle hallinnolle Euroopassa kaikkien hyväksi, KOM(2006) 173 lopullinen

Download application/pdf (175484)

Record Number: 8106 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument