Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de [...], Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid: Versnelde invoering van de elektronische overheid voor het nut van iedereen, COM(2006) 173 definitief

Download application/pdf (175484)

Record Number: 8106 / Last updated on: 2006-09-08
Category: comDocument