Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till [...], Handlingsplan för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010: Ett snabbare införande av e-förvaltning i Europa till nytta för alla, KOM(2006) 173 slutlig
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top