Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Arvamus nr 1/2006 ettepaneku kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi [...]
FP7

Arvamus nr 1/2006 ettepaneku kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi [...]

Funded under: FP7

Download application/pdf (317437)

Record Number: 8120 / Last updated on: 2006-09-14
Category: misc