Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ændret forslag til [...] om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram [...] om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram [...] (2007-2011), KOM(2006) 364 endelig
FP7

Ændret forslag til [...] om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram [...] om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram [...] (2007-2011), KOM(2006) 364 endelig

Funded under: FP7, FP7-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top