Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Muutettu ehdotus: euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen [...] Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) [...] (2007-2011), KOM(2006) 364 lopullinen
FP7

Muutettu ehdotus: euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen [...] Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) [...] (2007-2011), KOM(2006) 364 lopullinen

Funded under: FP7, FP7-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top