Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Rådets Afgørelse af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011)
FP7

Rådets Afgørelse af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (149590)

Record Number: 8373 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top