Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Nõukogu otsus, 18. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2011) (2006/970/Euratom)
FP7

Nõukogu otsus, 18. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007-2011) (2006/970/Euratom)

Funded under: FP7-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top