Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007-2011) (2006/970/Euratom)
FP7

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007-2011) (2006/970/Euratom)

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (149590)

Record Number: 8373 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli