Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Besluit van de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie
FP7

Besluit van de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (149590)

Record Number: 8373 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli