Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse Nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)
FP7

Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse Nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

Funded under: FP7

Download application/pdf (395620)

Record Number: 8374 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top