Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europaparlamentets och Rådets Beslut Nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration
FP7

Europaparlamentets och Rådets Beslut Nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

Funded under: FP7

Download application/pdf (395620)

Record Number: 8374 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top