Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning [...] om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af [...]
FP7

Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning [...] om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af [...]

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top