Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus [...], millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi meetmetes osalemise ning uurimistulemuste [...]
FP7

Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus [...], millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi meetmetes osalemise ning uurimistulemuste [...]

Funded under: FP7
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top