Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus [...], millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi meetmetes osalemise ning uurimistulemuste [...]
FP7

Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu Määrus [...], millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi meetmetes osalemise ning uurimistulemuste [...]

Funded under: FP7

Download application/pdf (198921)

Record Number: 8375 / Last updated on: 2007-02-05
Category: poli